Konstitutivna seja

V sredo, 12. 12. 2018 ob 19.00 uri, je potekala konstitutivna seja sveta Krajevne skupnosti Šempas z naslednjim dnevnim redom:

 1. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica.
 2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti.
 3. Poročilo mandatne komisije.
 4. Izvolitev predsednika Sveta krajevne skupnosti.
 5. Razno

Svet krajevne skupnosti Šempas je potrdil mandate naslednjih članic in članov svata po abecednem vrstnem redu:

 • Ada Troha
 • Barbara Kante - predsednica
 • Damjana Pavlica
 • Dimitrij Pečenko
 • Klemen Krševan
 • Martin Cernatič
 • Vilma Volk

 

Hitro iskanje

Zemljevid