NUJNE INFORMACIJE glede cen storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Nova Gorica, 30. november  2017 – Zaradi novih cen na položnicah za vodo, ki so nastali kot posledica z julijem uvedenih postavk, »čiščenje odpadnih vod« in »omrežnina – čiščenje«, želimo podrobneje pojasniti in dodatno utemeljiti razloge, ki so privedli do tega. V preteklih mesecih smo z upravljalcem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sicer skušali vsem občanom čim bolj konkretno predstaviti pravne podlage in izračune novih sprememb, žal je kljub temu prišlo do večjega nezadovoljstva s strani občank in občanov naše občine. Prav zaradi navedenega in v izogib nepotrebnim zavajajočim komentarjem smo se odločili, da vam v nadaljevanju celostno in na enem mestu predstavimo vse ključne informacije. 

 več v pripetem dokumentu

Javno obvestilo

Župan Mestne občine Nova Gorica je sprejel

SKLEP
o sprejetju stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica

Sprejeta so stališča do pripomb in predlogov, pridobljenih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka, ki je potekala v času od torka 31. maja do torka 5. julija 2016.

Sprejeta stališča se upošteva pri izdelavi predloga sprememb in dopolnitev OPN MONG za pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora.

Predmetni sklep bo, vključno s prilogo:

  • od 7.6. 2017 dalje objavljen na spletni strani Mestne občine Nova Gorica
  • od 7.6. 2017 za mesec dni na vpogled na oglasni deski Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo v prostorih Mestne občine Nova Gorica, (1. nadstropje – hodnik) v času uradnih ur občinske uprave.

 

Celotna objava sklepa:  https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2017060812290562/

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica.

Prenos dokumenta (DOC) 

Hitro iskanje

Zemljevid