Studenec nadvojvode Karola Fran Josipa

V Šempasu ob stari šoli je Krajevna skupnost Šempas izgradila trg imenovan po botaniku Francu Krašanu rojenem v Šempasu leta 1840, umrl v Gradcu leta 1907 , kjer je tudi pokopan. 
V desnem predelu trga se nahaja Studenec nadvojvode Karol Fran Josip . Studenec je bil postavljen v spomin na dan, ko je Šempas obiskal prestolonaslednik  Avstroogrske  monarhije  Karel I. Habsburški – Lotarinški.

Zanimivost predstavlja sam napis na plošči nad uto studenca , saj je v Slovenskem jeziku katerega se v Avstrijski vojski praviloma ni uporabljalo.

Napis na plošči. (fotografirala Silvijo Oberdank in David Erik Pipan v decembru 2004)

Obisk tedanjega prestolonaslednika in poznejšega zadnjega habsburškega cesarja Karla je v oznanilni knjigi lepo opisal  dolgoletni župnik v Šempasu  Blaž Grča  (od leta 1899 do smrti leta 1939)  pod naslovom 
»Znameniti dan«:

"V petek dne 24. sept. 1915 se je pripeljal v Šempas v avtomobilu prestolonaslednik nadvojvoda Karol Fran Josip nadzorovat naše hrabre bojevnike.

Prihod prestolonaslednika Karla s spremstvom v Šempas 24.09.1915 (zbirka: David Erik Pipan)

Došel je ob 8 uri zjutraj in  se je tu mudil do 11h. Spremljali so ga mladi nadvojvoda Josip, vojni poveljnik Borojevič, ekscelenca Lubko in drugi. Sprejeli so ga pa generalmajor Wurm, feldml. Winkler, grof Berthold, bivši minister zunajnih zadev, general Breit in drugi. K sprejemu je došlo tudi lepo število domačinov. Oba duhovnika, župnik Grča in kaplan Kodermac, upravitelj županstva Humar, nadučitelj Križman, učiteljica Cecilija Fajgelj, šolarji z malimi zastavicami v cesarskih, narodnih in deželnih barvah in mnogo ljudstva. Ob cesti in iz mnogih hiš so vihrale cesarske in narodne zastave. Pri uhodu na župnikov travnik, nasproti poštni lopi se je ustavilo sedem avtomobilov. Otroci so dvignili zastave in iz ust vsih civilistov je donel gromovit trikratni živio v pozdrav prestolonasledniku. Na travniku, kjer je bilo razpostavljeno vojaštvo so se predstavili generali prestolonasledniku. V tem trenutku so se usuli okoli njih fotografi, da so od vsih strani fotografirali gručo poveljnikov. Zanimivo na tej sliki je, da prestolonaslednik in generali salutirajo z levico. Fotograf je namreč pri izvajanju slike steklo obrnil narobe.

Moštvo je bilo razpostavljeno po travniku. Na prvem mestu kompanija od 16. gorske brigade z generalom Krafta. Potem so bili vojaki v oddelkih razpostavljeni po senožetih v polukrogu do ozeljanskega mostu. Prestolonaslednik je bil jako prijazen in je nagovoril vse posamezne, ki so nosili kako vojno odliko. Te je navadno vprašal, v kateri bitki in za kako dejanje so bili odlikovani. Potem je z vsem spremstvom generalov in štaba nadzoroval 16. gorsko brigado, ki jej je poveljeval general Breit in obstaja iz 92. in 17. polka.

Prestolonaslednik Karel in general Borojević s spremstvom pregledujeta postrojene enote na travniku pri Lebanovi hiši pod Šempasom 24.09.1915. Častniki na skrajni levi z zanimanjem opazujejo obstreljevanje italjanskega zrakoplova. (zbirka: David Erik Pipan)

Ob tem času je privesljal italijanski zrakoplov črez Kras v Vipavsko dolino skoraj že nad naše vojaštvo. Ali močni pozdravi naših strelov so vplivali, da je hitro zginil z obzorja proti svoji domovini. Ob koncu razpostavljenih čet pod cesto pri Vinku Lebanu so se zbrali ljudje tamkajšne okolice in so prestolonaslednika pozdravili z navdušenim klicem "živio prestolonaslednik", ki je bil vidno ginjen, dobre oči opazovalcev so baje videle, da se mu je solza vtrnila v očeh.

V tukajšnji divizije so zbrani vojaki raznih narodnostij. Prestolonaslednik je govoril z vojaki sploh v njihovem narodnem jeziku, nemški, madjarski, češki in hrvatski. Odšel je jako zadovoljen. 

Prestolonaslednik Karel in general Borojević s spremstvom pregledujeta postrojene enote na Šempaskem polju 24.09.1915. (zbirka: David Erik Pipan)

V spomin na obisk prestolonaslednika smo postavili pomenljiv spomenik. Z sopomočjo tukajšnjega divizijonarja ekscelence Artur Winklerja se je popolnoma prenovila "Uta" vaškega studenca, dvignil se je izvirk, napravila se nova lopa in okolica spremenila v mali park. Ta "Uta",  stoječa tik travnika, kjer je prestolonaslednik nadzoroval, postavljena v kamnu in cementu je dobila napis: "Karol Fran Josipov studenec."

Oznanilna knjiga se zaključi z oktobrom 1915. Naprej so strani iztrgane iz zvezka. Pravzaprav so dodani lističi na pisemskem papirju, ki so nekakšna strnjena kronika dogodkov v Šempasu do poletja 1916. Župnik Grča je verjetno v oznanilno knjigo zapisoval do odhoda v begunstvo. Izgleda, da je nekdo nasilno iztrgal liste na koncu zvezka. Žal lahko o vzrokih le ugibamo.

Viri:
Status personalis et localis Archidioeceseos Goritiensis, leto 1915
Župnijski arhiv Šempas, Nedeljska oznanila 1910 – ?
Župnijski arhiv Šempas, Nedeljska oznanila 1918 – 1925
Alojzij Novak, Črniška kronika
Statistica delle campane asportate dalle provincie venete dai Germanici e dagli Austro-ungarici o distrutte nella zona di guerra, 2. popravljena izdaja, Tipografia San Marco, Benetke/Venezia 1919

Defibrilatorji AED

DEFIBRILATORJI AED v Krajevni skupnosti Šempas.

Več

Bibliobus

Razpored obiskov bibliobusa (potujoče knjižnice) v Šempasu.

Več

Zbirni center za kosovne odpadke

Urnik zbirnega centra:

Ponedeljek: od 10.00 do 12.00
Sreda: od 14.000 do 17.00
Sobota: od10.30 do 12.00

Hitro iskanje

Zemljevid